กลุ่มผู้ผลิตเกษตรปลอดสารตามโครงการสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง ต.หนองเต็ง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์